یکشنبه 14 تیر 1394 / 17:19
چهارشنبه 16 مرداد 1392 10:25:4 ق.ظ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 1392/02/28 و در سال منتهی به 1392/04/27

 

 

1. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه کوچک محسوب می‌شود،  در تاریخ 19/03/1388 تحت شماره 10719 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ 27/04/1388پس از اتمام پذیره نویسی شروع به فعالیت نموده است.صندوق مشترک بورسیران در تاریخ 28/02/1392 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و به همین دلیل دوره فعالیت صندوق در این دوره 10 ماه و 2 روز می باشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران ، تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

  • سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و  اوراق بهادار رهنی

 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای دستیابی به بازدهی بیش‌تر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) معیار محاسبۀ نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است. مدیریت صندوق تلاش می‌کند عملکرد صندوق بهتر از شاخص کل بازار باشد اما سرمایه‌گذاری در این صندوق همراه با ریسک است و احتمال دارد در اثر کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق، سرمایه‌گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، مبلغی کمتر از وجهی که خرید برای واحدهای سرمایه‌گذاری خود پرداخته است دریافت کند. از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق می‌توان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مزیت‌هایی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همۀ سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانۀ هزینۀ هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
  • صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد.
  • امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

قابل ذکر است که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

2. واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها 1000 واحد است قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشند:

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دورۀ پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر  می شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال به غیر می باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به 28/02/1392 تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری برابر با 74,574 واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری برابر با 276 نفر است. قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری متشکل از 9 شخص حقوقی و 267 شخص حقیقی می‌باشد و 87 درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با 7,902,909 ریال و 7,779,458 ریال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره مالی مورد گزارش از تعداد 48,462 واحد به تعداد 74,574 واحد افزایش یافته است. در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران در طی دوره مالی منتهی به 28/02/92 نمایش داده شده است. تعداد واحدها در تاریخ 27/04/1392 حدود  94,869واحد و در تاریخ  08/05/92 منتهی به تاریخ مجمع 97,569 واحد می باشد. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق 100,000 واحد می باشد.

3. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق :

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ 180,454 میلیون ریال در ابتدای دوره به مبلغ 580,145 میلیون ریال در انتهای دوره (28/02/92) افزایش یافته است، لازم به ذکر است ارزش روز دارایی صندوق در سال منتهی به 27/04/1392 حدود 580,145 می باشد. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:

4. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV) :

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی منتهی به 28/02/92 به ترتیب برابر با 3,723,628 ریال و 7,779,45 ریال می باشد، و در تاریخ 27/04/92 برابر با 11,118,647 است. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:

با توجه باینکه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات در NAV محاسبه می‌شود می‌توان نتیجه‌گیری نمود درطی دوره 10 ماهه 2 روزه مدیریت توانسته پس از کسر تمام هزینه های صندوق (هزینه مدیر، ضامن و سایر هزینه‌های مدیریت صندوق) بازدهی در حدود 108.92% بدست آورد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای دستیابی به بازدهی بیش‌تر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) معیار محاسبۀ نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است. با توجه به تغییر روش محاسبه شاخص کل در سال 1389 و درنظر گرفتن بازده سود نقدی در محاسبات آن، می توانیم بازده صندوق را با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار مقایسه نماییم. در جدول بعدی اطلاعات مرتبط با بازده شاخص کل و بازده صندوق ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنیم در دوره مذکور بازده شاخص کل برابر با 73% بوده است. در نتیجه مقدار بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران حدود 35.92% بیش‌تر از بازده شاخص کل بازار بورس و اوراق بهادار بوده است و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران توانسته است در دوره مالی مورد گزارش به هدف اولیه تاسیس خود دست یابد.

در خصوص مقایسه بازده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران با بازده شاخص کل دو نکته قابل ذکر است :

  • در بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار هیچ گونه هزینه مدیریتی وجود ندارد در صورتیکه بازده صندوق پس از کسر کلیه هزینه‌های مدیریت صندوق محاسبه می‌شود.
  • در محاسبه شاخص کل بازار سود نقدی شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه و در هنگام بازگشایی نمادها شناسایی می‌شود اما در محاسبه NAV، ارزش فعلی سود تحقق یافته دریافت نشده سهام درنظر گرفته می‌شود.

در نتیجه برای مقایسه صحیح این دو نرخ بازده باید موارد فوق درنظر گرفته شوند. برای حل این مساله می توان دو روش اتخاذ نمود. در روش اول با توجه به اینکه هزینه‌های مدیریت صندوق 5.5% می‌باشد و با فرض نسبت سود تقسیمی به قیمت 15% و دوره وصول 6 ماهه و رشد 73% شاخص در یک بازه 10 ماهه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که شاخص 11% متورم شده است. در نتیجه بازده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران حدود 47% بیشتر از بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار بوده است. در روش دوم می‌توان از بازده صندوق‌های شاخصی به عنوان جایگزینی برای بازده شاخص کل بازار بورس و اوراق بهادار استفاده نمود. این مقایسه در بخش بعدی توجیه و انجام شده است.

5. مقایسه بازدهی یکساله صندوق بورسیران با سایر صندوق‌ها :

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در مقایسه با دو شاخص ارزیابی می‌شود. این شاخص ها عبارتند از بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار و بازده سایر صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری مشابه در طی سال مالی مورد گزارش. در این بخش به مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران با شاخص دوم می‌پردازیم. در تاریخ 08/05/92 ، 60 صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک در حال فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار بوده‌اند. از این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با اندازه‌های بزرگ و کوچک و دارای استراتژی فعال که در دوره 10 ماهه منتهی به 28/02/92 فعالیت داشته‌اند، جهت مقایسه انتخاب شدند. علاوه بر این صندوق‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین نیز با وجود اینکه دارای استراتژی غیر فعال (Passive strategy) است درنظر گرفته شد. علت این امر این است که پورتفوی صندوق‌های شاخصی مشابه پورتفوی شاخص کل بورس اوراق بهادار می‌باشد اما محاسبه بازده این صندوق‌ها مشابه سایر صندوق‌ها بر اساس NAV صورت می‌گیرد در نتیجه بازده صندوق‌های شاخصی تصویری واقع بینانه‌تر از بازده شاخص کل بورس و اوراق بهادار ارائه می‌کنند. با درنظر گرفتن موارد فوق بازدهی 51 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک قابلیت مقایسه با بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران را دارند. پس از محاسبه بازده صندوق‌ها در طی دوره مالی منتهی به 28/02/92 مشاهده می‌کنیم که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران با  بازدهی10 ماهه 108.92%، رتبه سوم را کسب می‌نماید این مقدار در سال منتهی به 27/04/92 برابر 198.60% است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در ادامه بازدهی 10 صندوق برتر، شاخص کل بازار و صندوق شاخصی کارآفرین جهت مقایسه بهتر در دوره مالی منتهی به 28/02/92 ارائه شده‌اند.

در نمودار زیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که در دوره مالی منتهی به 28/02/92 دارای بازدهی بالاتر از شاخص کل بازار بوده‌اند نمایش داده شده‌اند.

با توجه به تعداد بالای صندوق‌های درنظر گرفته شده جهت مقایسه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که دارای بازدهی کمتر از شاخص کل بازار در دوره مالی منتهی به 28/02/92 بوده‌اند در نمودار زیر به طور جداگانه ارائه شده اند.

10 صندوق با کمترین میزان بازدهی در دوره مالی منتهی به 28/02/92 و سال منتهی به 27/04/92 عبارتند از :

در دوره مالی منتهی به 28/02/92 تنها دو صندوق دارای بازدهی 10 ماهه بیش‌تر و 49 صندوق باقیمانده دارای بازدهی 10 ماهه کمتر از بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران بوده‌اند. میزان بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رفاه و بانک توسعه تعاون به ترتیب 7.23% و0.74% بیشتر از میزان بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران بوده است. اما خالص ارزش داراییهای آنها غیر قابل مقایسه با صندوق بورسیران می باشد.

با توجه به اینکه هدف صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام کسب بازدهی بیشتر از بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار است، اختلاف بازدهی 10 ماهه، 52 صندوق درنظر گرفته شده با بازدهی شاخص کل بورس محاسبه گردید. از این بررسی مشاهده می‌کنیم که 11 صندوق بازدهی بیشتر از بازدهی شاخص کل بورس محقق ساخته اند.

با توجه به تغییر سال مالی شرکت از 27/04/92 به 8/02/92 به بررسی اختلاف بازدهی سالیانه بورسیران در طی سال منتهی به 27/04/92 می پردازیم. در سال منتهی به 27/04/92، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران با بازدهی یکساله 198.60% در صدر قرار دارد.

با توجه به اینکه هدف صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام کسب بازدهی بیشتر از بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار است، اختلاف بازدهی 52 صندوق درنظر گرفته شده با بازدهی شاخص کل بورس محاسبه گردید. از این بررسی مشاهده می‌کنیم که 13 صندوق بازدهی بیشتر از بازدهی شاخص کل بورس محقق ساخته اند.

در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را از نظر بازده تحقق یافته از آغاز فعالیت آنها مقایسه می‌نماییم. بر اساس اطلاعات موجود در سایت  www.fipiran.com ، 30 صندوق با بیشترین بازده معادل سالیانه تا تاریخ 01/05/92 در نمودار زیر ارائه شده‌اند. همانطور که مشاهده می‌کنیم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران با بازدهی معادل سالیانه 54.1% دارای رتبه ششم می‌باشد.

6. مقایسه ارزش کل دارایی‌های صندوق :

در این بخش ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران را با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با اندازه‌های بزرگ و کوچک مقایسه می‌نماییم. قابل ذکر است علی رغم اینکه صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران جزو صندوق‌های با اندازه کوچک می‌باشد اما ارزش کل دارایی‌های آن قابلیت مقایسه با اغلب صندوق‌های در اندازه بزرگ را داراست. در نمودار صفحه بعد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش کل دارایی‌های آنها در تاریخ 28/02/92 مرتب شده‌اند و سطح ارزش کل دارایی‌های هر صندوق در تاریخ 01/05/92 نیز نمایش داده شده است. صندوق‌های بورسیران، سپهر اول صادرات، سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه به ترتیب با ارزشی برابر با 580,145 ، 494,610 و 316,263 میلیون ریال در تاریخ 28/02/92 در رتبه‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند.

از تاریخ 28/02/92 تا 01/05/92 تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران از 74,574 واحد به 95,829 واحد و مقدار NAV از 7,779,458ریال به  11,316,509 ریال افزایش یافته است و منجر به افزایش ارزش کل دارایی‌های صندوق بورسیران در همین مدت زمان از مبلغ 580,145 میلیون ریال به مبلغ 1,084,450 میلیون ریال گردیده است. این در حالی است که ارزش کل دارایی‌های 5 صندوق از 59 صندوق درنظر گرفته شده در مدت مشابه کاهش یافته است و صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران از نظر مقدار ارزش کل دارایی‌ها در تاریخ 28/02/92 و 01/05/92 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

7. استراتژی سرمایه گذاری صندوق :

بطور کلی مدیریت صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها از استراتژی فعال (Active strategy) استفاده نموده است و دیدگاه کلی خود را بر این اساس گذاشته است. دلیل استفاده از این استراتژی این است که بازار سهام کشور را یک بازار کارا در سطح نیمه قوی (Semi-strong) و یا حتی ضعیف (Weak efficient market) نیز نمی‌بیند، به این معنا که در صورت جستجو و پیگیری مستمراخبار عمومی (Public information) و حتی داده های تاریخی می‌تواند بازده‌ای بالاتر از ریسک تحمیل شده به سرمایه‌گذار برای او محقق سازد. با توجه به ناکارایی‌ها و نابهنجاریهایی (anomalies) که مدیریت صندوق به منظور استفاده از آنها در بازار تلاش می‌نماید ،پورتفوی خود را به دو قسمت کلی تقسیم نموده است:

 قسمت اول شامل سهام شرکتهایی می شود که از دید مدیران صندوق به لحاظ بنیادی جزء شرکتهایی هستند که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند و به بیان دیگر زیر ارزش ذاتی (under-value) خود هستند. معمولا حدود 60 تا 80 درصد داراییهای صندوق در این نوع سهام شرکتها سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذاری صورت گرفته در این شرکتها بازه زمانی بلندتر از یکسال را دارد مگر اینکه در فاصله کمتری بازار به این نوع سهام‌ها اقبال نشان داده و زودتر به ارزش ذاتی مورد نظر مدیران صندوق برسد و از آن عبور نماید که دراین هنگام ممکن است سیاست مدیران بر این شود که از این سهام خارج شده و منابع را در سهام جایگزین دیگری سرمایه‌گذاری نمایند. قیمتگذاری و ارزش ذاتی (Intrinsic Value) سهام شرکتها یک امر ذهنی (Subjective) است و با توجه به اطلاعات موجود و در دسترس ، صورت گرفته است و ممکن است به دلیل عدم وجود کامل اطلاعات و یا وجود رخدادهای غیر منتظره ، بازده بدست آمده (Realized return) کاملا منطبق با بازده مورد انتظار (Expected return) در بازه زمانی مورد نظر نباشد. به همین دلیل این قسمت از وجوه سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای از سهام شرکتها سرمایه‌گذاری می شود و پورتفوی سهام تشکیل می‌شود و در حد امکان متنوع سازی (Diversification) در سرمایه گذاری سهام شرکتها در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر مدیران سعی می کنند که از لحاظ تعداد سهام این متنوع سازی زیاد افزایش پیدا نکند تا کنترل خود را برروی پیگیری اخبار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از دست ندهند ، چون این موضوع با استراتژی فعال دنبال شده در تضاد است. به این منظور از لحاظ تعدادی معمولا سرمایه گذاری در بین 7 تا 15 سهام صورت می گیرد و تعداد آنها از این مقادیر کمتر یا بیشتر نمی شود.

قسمت دوم شامل سهام شرکتهایی می شود که به نظر مدیران در کوتاه مدت روند صعودی خواهند داشت و می توان با ورود و خروج‌های مناسب در این نوع سهام بازده‌های مناسبی در کوتاه مدت برای سرمایه گذاران محقق ساخت. معمولا 20 تا 40 درصد منابع صرف سرمایه گذاری در این نوع شرکتها می شود و از مشخصه مهم این شرکتها نقدشوندگی بالا و نوسان زیاد می‌باشد. البته گاهی اوقات به میزان 10%  اهرم استفاده شده و در این نوع سهام سرمایه‌گذاری می‌شود.

از جمله موارد بسیار با اهمیت در نظر گرفته شده در سرمایه گذاری‌های بنیادی اجرای طرح هدفمندسازی انرژی ، وجود تحریمهای اعمال شده توسط کشورهای غربی و نوسانات شدید نرخ دلار می باشد.

8. ترکیب دارایی‌های صندوق :

تعداد سهام موجود در پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 28/02/92 برابر با 47 شرکت است و سرمایه‌گذاری در سهام 14 شرکت حدود81% از ارزش پورتفوی را به خود تخصیص می‌دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه‌گذاری در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.

همچنین در تاریخ 28/02/92 حدود 95% از منابع صندوق در صنایع محصولات شيميايي، فلزات اساسي، سيمان و آهك و گچ، شرکتهاي چند رشته اي صنعتي، استخراج كانه هاي فلزي، محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر، خدمات فني و مهندسي، استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف سرمایه‌گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.

9. عملکرد صندوق بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ مجمع :

از تاریخ 28/02/92 تا 08/05/92 تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران از 74,574 واحد به 97,569 واحد، خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV) از 7,779,458 ریال به 11,299,741 ریال و ارزش کل دارایی‌های صندوق از 580,145 میلیون ریال به 1,102,504 میلیون ریال افزایش یافته است. همانطور که مشاهده می‌کنیم خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در این مدت 12.81% رشد داشته است.

pdf گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

گروه: گروه ۱

نظرات: